Тривалiсть: 1 год. 50 хв.
ЖИВИЙ ЗВУК

Новорічний концерт академічного симфонічного оркестру "Філармонія”
за участю “TENORS BEL`CANTO” (м. Львів)

 
У складі:
заслужений артист України РОМАН ТРОХИМУК (тенор)
лауреати Міжнародних конкурсів РОМАН АНТОНЮК (баритон)
ТАРАС ГЛОВА (тенор)
ВАСИЛЬ ПОНАЙДА (тенор)
 
Диригент - Художній керівник та головний диригент, заслужений діяч мистецтв України
МИКОЛА СУКАЧ
 ____________________________
 
New Year Celebration with “Tenors bel`canto” and
Academic Symphony Orchestra “Philarmoniya” 
Mykola Sukach (conductor) 
Roman Trohymuk (tenor, Ukraine) 
Roman Antonyuk (baritone, Ukraine) 
Taras Glova (tenor, Ukraine) 
Vasyl Ponayda (tenor, Ukraine)