Міфи і легенди розповідають нам про давні часи, непереможних героїв, могутніх і всесильних богів, простих смертних. Ці оповіді відображають світобачення людей, а також передають первісні уявлення про природу всіх речей.

У міфах і легендах народилися вічні сюжети, які переписують і підганяють під себе література і мистецтво наступних епох. Таким чином, їх знання розкриває перед читачем або відвідувачем галереї абсолютно нових горизонтів, вчить впізнавати вже знайомі сюжети і по-новому їх інтерпретувати.

На жаль, межа між міфом та легендою часто настільки затерта, що далеко не всі можуть її розпізнати. Нерідко трапляється, що міф називають легендою, а легенду міфом. У цій статті ми спробуємо розібратися що є що та розставимо, як то кажуть, всі крапки над І.

Що називають міфом?

Під міфом зазвичай розуміють розповідь, яка передає уявлення людей про будову світу і закони, які в ньому панують, про місце людини у всесвіті, про походження всього сущого. Міфи беруть свій початок ще за тих часів, коли люди тільки починали пізнавати світ довкола себе і намагалися пояснити усе те, чого не готові були зрозуміти.

Вони не знали чому ніч змінює день, чому замість сонця приходить місяць, чому змінюються пори року і т.д. Відповіддю на численні запитання і стали міфи.

Що таке легенда?

Легенди виникли значно пізніше за міфи. Багато легенд виникли на основі певних реальних подій і прив’язані до конкретних осіб, про яких немає чітких фактів, але є поодинокі спогади чи перекази. Певною мірою можна стверджувати, що легенди подекуди базуються на чутках, які виникли за відсутності чітких задокументованих фактів.

Яскравим прикладом можуть слугувати легенди про виникнення міст (Київ, Житомир, Львів) та інших населених пунктів. У таких легендах йдеться про реальні міста та реальних історичних осіб, а от причини, умови та сам процес побудови міста часто є вимисленими і кардинально відрізняються від історичних свідчень. Ще одним не менш яскравим прикладом може слугувати легенда “Про Короля Артура та лицарів круглого столу”.

Підіб’ємо підсумки

Узагальнивши всю представлену інформацію можна дійти висновку, що:

  • міфи мають значно більш давнє коріння, аніж легенди;
  • міфи базуються на світобаченні одного або кількох народів без прив’язки до конкретних історичних подій, осіб чи реалій;
  • в основу міфа закладено бажання зрозуміти та пояснити, а в основу легенд часто лягають чутки, які базуються на недостатній кількості чітких задокументованих фактів.

Ознайомитися з цікавими міфами та легендами зі всього світу можна на сайті https://legends.co.ua/. Доступ до усіх матеріалів безкоштовний.